ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

images (1)

Η εφαρμογή της μεθόδου είναι ευρεία: θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας, προσωπικές σχέσεις, φόβοι, ενοχές, εθισμοί σε ουσίες, θέματα οικονομικά, δυσκολίες και μπλοκαρίσματα της ζωής και άλλα.
Στη μέθοδο Θήτα δεν χρειάζονται πολλές θεραπευτικές συνεδρίες για να επιλυθεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που σας απασχολούσε πολύ καιρό και το σπουδαιότερο τα αποτελέσματα της θεραπείας θα είναι οριστικά.

There is a wide application of this method in issues of physical and emotional health, personal relationships, fears, guilt, addiction to substances, financial matters or even life blockages and many more.

In Theta Healing, many sessions are not needed to resolve an issue that has been bothering you for too long and the results of the healing will be permanent.