Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΗΤΑ

th-science-v3

Η μέθοδος πήρε το όνομα της από το ελληνικό γράμμα θήτα και αναφέρεται στα θήτα κύματα του εγκεφάλου που έχουν συχνότητα 4-7 κύκλους ανά δευτερόλεπτο όπου επιτυγχάνεται βαθιά χαλάρωση. Ο θεραπευτής συντονίζεται με τα θήτα κύματα του εγκεφάλου και πάνω σε αυτόν τον συντονισμό δουλεύει και αντικαθιστά αρνητικές πεποιθήσεις που υπάρχουν στον υποσυνείδητο νου. Οι πεποιθήσεις αποτελούν μεγάλα μοτίβα σκέψεων που είναι καλά ριζωμένες στο υποσυνείδητο. Όταν αυτές έρθουν σε αντίθεση με τις συνειδητές επιθυμίες, αξίες, προθέσεις, στόχους, τότε δεν υπάρχουν πολλές επιλογές του τι θα συμβεί. Απλά θα ακολουθήσουμε την πορεία που μας καθορίζει το υποσυνείδητο και αυτό καταλήγει να γίνεται βασανιστικό και πολλές φορές οδηγεί σε ασθένειες ψυχοσωματικού τύπου. Οι ανισορροπίες στον οργανισμό επέρχονται από τις αρνητικές πεποιθήσεις που μας κληροδοτούνται και ανατροφοδοτούν καινούριες αρνητικές εμπειρίες. Με την μέθοδο Θήτα έχουμε την δυνατότητα να μπούμε στην κατάσταση των θήτα κυμάτων και με αυτόν τον τρόπο να ανακαλύψουμε τις θεμελιώδεις πεποιθήσεις και να επιλύσουμε οδυνηρές συγκρούσεις που μας ταλαιπωρούν. Με τις τεχνικές που μαθαίνουμε μπαίνουμε στην συνειδησιακή κατάσταση θήτα και με αυτή τη δυνατότητα εισερχόμαστε στο υποσυνείδητο για να ανακαλύψουμε τις αιτίες και να δώσουμε λύσεις στα υπάρχοντα προβλήματα Η θήτα κατάσταση επιτρέπει στον συνειδητό νου να συνδεθεί με τον υποσυνείδητο νου, εκεί που αποθηκεύονται οι εμπειρίες, οι παλιές αναμνήσεις, η δημιουργικότητα, τα συναισθήματα, η πνευματική σύνδεση και η έμπνευση.

Purple and Pink logo
Οι διεργασίες που χρησιμοποιούνται στο Theta Healing βοηθούν να δημιουργήσουμε την πραγματικότητά μας όπως εμείς την ονειρευόμαστε και ισορροπούμε μέσα σε αυτήν. Μέσα σε μερικές συνεδρίες ή και άμεσα μπορεί να επέλθει λύση. Καταγεγραμμένες μαρτυρίες από όλο τον κόσμο αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των θεραπειών μέσω της Θήτα θεραπείας.
Η ίδια η Vianna Stibal, μητέρα τριών μικρών παιδιών, είχε διαγνωστεί με καρκίνο ο οποίος κατέστρεφε το δεξιό της μηριαίο οστό. Οποιαδήποτε προσπάθεια με την εναλλακτική ή συμβατική ιατρική απέτυχε, μέχρι που χρησιμοποίησε στον εαυτό της, μια απλή τεχνική την οποία εφάρμοζε στη δουλειά της κάνοντας διαισθητικές αναγνώσεις. Θεραπεύτηκε στιγμιαία. Έκπληκτη η Vianna άρχισε να χρησιμοποιεί αυτή την τεχνική σε συνεδρίες με πελάτες της και είδε αξιοθαύμαστες θεραπείες σε πολλούς. Από τότε έχει αφιερωθεί στη διάδοση της θεραπευτικής της τεχνικής σε όλο τον κόσμο εκπαιδεύοντας δασκάλους και θεραπευτές για την συνέχιση της τεχνικής.

The method got its name from the Greek letter theta and it refers to the theta brain waves which run on a 4 to 7 cycles per second frequency where deep relaxation can be achieved. The healer coordinates with the theta brain waves and works upon this coordination and replaces negative convictions which exist in the subconscious. Unbalances in our body come from negative convictions which are either inherited to us or gained on our life paths. Convictions consist of major thinking patterns which are well rooted in our subconscious. When these contradict our conscious desires, values, intentions or aims, there are not many choices that we have. We will simply follow the path that our subconscious will lead us to follow and that eventually becomes excruciating and many times unbearable and leads to psychosomatic symptoms. Theta Healing therapy enables us to penetrate the theta waves status and discover the fundamental convictions hiding there and thus resolve painful conflictions which torment us.
The therapeutical techniques used in Theta Healing help create a much more balanced reality for us, where we can function and dream as we wish. Redemption can be achieved only in a few sessions and solutions can directly be found. Recorded witnesses worldwide can prove of the effectiveness of Theta Healing.
Vianna Stibal herself, a mother of three young children, was diagnosed with cancer that was destroying her right femoral bone. Any attempt to treat it through conventional or alternative medicine failed, until she used a simple method on herself which she had been applying to others in her job as an insight reader. She was instantly cured. The astounded Vianna started using this technique in sessions with her clients and she witnessed miraculous healings in many of them.

She has dedicated herself to the spreading of this healing method all over the world by training teachers and healers in order to assure its continuance.